Zpět na aktuální přehled

Meteostanice

Meteostanice zaznamenává a vyhodnocuje teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu a atmosferický tlak. Aktuální přehled zobrazuje také čas východu a západu slunce a fázi měsíce. Historie umožňuje zobrazit průměrné denní náměry, minima a maxima v tabulce i grafu za zvolené časové období.

Popis technologie

Teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu

Pro měření teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu je použit senzor AM2301. Přesnost senzoru teploty vzduchu je ±0,5°C, přesnost senzoru relativní vlhkosti vzduchu je ±3% relativní vlhkosti.

Atmosferický tlak

Pro měření atmosferického tlaku je použit senzor BMP180 od Bosch Sensortec. Přesnost senzoru je ±0,12hPa

Řídící jednotka

Senzory jsou připojeny k vývojové desce Arduino UNO (microprocesor ATmega328) s rozšířením o ethernet převodník. Procesor kontaktuje senzory v časovém intervalu 10 minut a získá data pro výpočet náměrů. Vypočtené náměry převedené na reálná čísla následně odešle na definovanou URL skriptu pro sběr dat.

Serverová část řešení je realizována v jazyce PHP. Data jsou ukládána do mysql databáze.

Realizace

Návrh technického řešení, programování microprocesoru, programování serverové aplikace: Jan Stejskal

V provozu od 21. října 2014